Vize

Podpora a rozvíjení veřejného a expertního dialogu a výzkumu v oblasti mezinárodní a národní bezpečnosti v širších souvislostech politického, ekonomického, sociálního a environmentálního vývoje.

  1. pořádání Pražské bezpečnostní konference a dalších konferencí,
  2. pořádání seminářů, workshopů a kulatých stolů
  3. příprava a realizace výzkumných projektů v národním a mezinárodním rámci