Členství

Od roku 2022 jsme členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Předseda spolku Miloš Balabán je členem redakční rady časopisu Vojenské rozhledy