Konference, workshopy

Mobilita – rozmístitelnost – ochrana sil

"Zbraně vyhrávají bitvy, logistika války" 

17.6.2024

V pondělí 17. června proběhla pod záštitou starosty Prahy 6 Jakuba Stárka v Pelléově vilě v Praze 6 konference Mobilita - rozmístitelnost - ochrana sil. Jejím jádrem byla panelová diskuse s účastí zástupců Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR, Správy státních hmotných rezerv a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavla Růžičky. Přítomni byli i představitelé řady dalších orgánů ústřední státní správy a územní samosprávy a také dalších bezpečnostních sborů a podniků provozujících kritickou infrastrukturu. Kromě diskuse byl prostor i pro neformální jednání a rozhovory na zahradě Pelléovy vily, a to i v aranžmá tematicky laděných exponátů, jimiž se na konferenci prezentovali partneři. Těm patří velký dík za podporu. 

Ve spolupráci: AOBP

Hlavní partner: Jíša s.r.o

Partneři: Airbus Helicopters, ABAS IPS MANAGEMENT, EXPRES MENU, DIRICKX Bohemia, MH kontejnery, Praga-Export, Ředitelství silnic a dálnic

Mediální partnerMS Line Publishing House

Některá témata jsou pro Česko nadále ožehavá a vyžadují i přes dílčí pokroky v posledních letech další velké investice - nejen finanční, ale hlavně organizační, legislativní a do lidí. Konkrétně? Armáda je připravena zabezpečit podporu hostitelského státu, ale v jakém kvantitativním rozsahu, je otázkou. Zejména není jasné, jak by úkoly Host Nation Support zvládaly další orgány státní správy, kraje a obce s rozšířenou působností. Nedořešená zůstává role, úkoly a hlavně kapacity Policie ČR za válečného stavu a stavu ohrožení státu. V neuspokojivém stavu je nadále dopravní infrastruktura státu - a nejedná se jen o dálnice a silnice vyšších tříd, významnou roli hrají i železnice a vodní cesty. Celkově vyšší připravenost Česka vyžaduje kromě peněz na nové projekty, výzbroj a vybavení hlavně investovat víc do kompetentních a kvalifikovaných lidí, kteří budou schopni udržet bezpečnostní systém na úrovni rostoucích nároků. Imperativem bude stále víc také intenzivní spolupráce státu se soukromým sektorem, a konvergence ve vybavení jednotlivých bezpečnostních složek na přeshraniční bázi, což se děje, zatímco unifikace mezi armádou, policií a hasiči uvnitř státu je přece jen omezená funkčními rozdíly.

Na závěr konference vystoupil zástupce velvyslance Ukrajiny Vitalij Usatyj, který přednesl několik postřehů ze zvládání dopadu probíhající ruské agrese na fungování státu.


Evropský trh se zbrojními technologiemi je po dvaceti letech stále rozpolcen

 22. - 23.5. 2024

Když byla 1. 5. 2004 k Evropské unii připojena východní Evropa tvořená většinou státy bývalé Varšavské smlouvy, pohlížel jejich obranný průmysl na tuto integraci s nadějí. Jenže ani po 20 letech není ani na Západě, ani na Východě úplně jasné, jak vlastně ten jednotný trh se zbrojními technologiemi funguje, proč Východ tak pomalu konverguje k Západu, a proč jej Západ není tak úplně ochoten a připraven přijmout. Národní způsob uvažování o zbrojním průmyslu a jeho vazbě na vlastní ozbrojené síly je jednou z bariér evropské vojenské konsolidace a budování společné výzkumné, technologické a výrobní kapacity pro obranu Evropské Unie (EDTIP). 

O směrech výzkumu a možnostech řešení tohoto problému návrhem společné evropské politiky debatovali experti z univerzit a podniků obranného průmyslu z Francie, Belgie, Švédska, Česka, Slovenska, Maďarska a Litvy na semináři, který uspořádala Pražská bezpečnostní konference, z.s. ve dnech 22.-23. 4. 2024 pod záštitou AOBP a s laskavou podporou společnosti MBDA.


Svět a Evropa na přelomu: Dopady na Česko a Ústecký kraj 

23. 11. 2023

23. listopadu proběhla v Chomutově konference Svět a Evropa na přelomu: Dopady na Česko a Ústecký kraj. Byla to již třetí konference z cyklu regionální resilience – předcházející se konaly v Pardubickém a Jihočeském kraji. I tentokrát se diskutovala o celé řadě aktuálních témat spojených s globální a evropskou politikou, ale i o tématech, která jsou významná pro Ústecký kraj, jež je "energetickým srdcem" Česka.

V centru pozornosti byl ve dvou diskusních blocích dopad kumulace dvou krizí na Evropu a Česko: ruské války proti Ukrajině a dalšího vážného blízkovýchodního konfliktu mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás. Diskutovaly se též otázky efektivnosti evropské zahraniční a bezpečnostní politiky a politické a ekonomické souvislosti evropského "zeleného údělu". Velmi otevřeně se hovořilo i o problematice zásadních změn v globálním řádu, které jsou spojeny s růstem politického a ekonomického vlivu Číny a dalších velkých nezápadních aktérů.

Turbulentní světový vývoj má přitom vliv i na Ústecký kraj. Diskuse se tak zaměřila i na otázky energetické bezpečnosti Česka, kde kraj sehrává klíčovou roli. Do popředí se dostala i otázka budoucího využití lithia, jež představuje mimořádně důležitou komoditu pro další potenciální průmyslový rozvoj celé země. A stranou samozřejmě nezůstaly ani otázky pokračující ekonomické a sociální transformace regionu.

Účastníci konference měli také možnost seznámit se s problémy regionu v podmínkách války – a to díky účasti a vystoupení dvou vzácných hostů konference z Lvovské oblasti Ukrajiny. Jejich zkušenosti a postřehy jsou nepochybně inspirací, jak posilovat regionální resilienci.

K obsáhlé a zajímavé diskusi nepochybně přispěla účast politiků i renomovaných expertů – mj. hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera, poslance Pavla Růžičky, bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka a bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera.

Ke zdárnému konání konference přispěla i významná podpora řady významných podniků z regionu. Generálním partnerem konference byla skupina Sev.en, hlavním partnerem společnost STRIX Chomutov, a.s. a partnerem společnost Severočeské doly, a.s. Konferenci též podpořily statutární město Chomutov a Ústecký kraj. 


Ekonomický rozměr zajištění obrany v krizi

26.4.2023

Velmi živá panelová diskuse za účasti předních českých ekonomů bývalých guvernérů České národní banky Miroslava Singera a Jiřího Rusnoka, hlavního ekonoma Trinity bank Lukáše Kovandy, společně s místopředsedou výboru pro obranu PSP ČR Pavlem Růžičkou, prezidentem AOBP Jiřím Hynkem a bezpečnostním analytikem Danielem Koštovalem proběhla za moderace Miloše Balabána a Libora Stejskala.

Diskuse se primárně soustředila na klíčovou otázku efektivnosti zvýšených výdajů na obranu v době rostoucího deficitu veřejných financí, který byl označen za rizikovou veličinu pro stát, ekonomiku a společnost. V této souvislosti byl zmíněn i problém zajištění udržitelnosti vydávání dvou procent HDP na obranu, o čemž rozhodla vláda. Hlavní podmínkou je schopnost zvládat akviziční procesy, vycházet při nákupech nových zbraní a techniky z kvalifikovaného hodnocení hrozeb a reálných bezpečnostních potřeb ČR.

Napsali o nás: 

Zbrojení nebo důchody? Tak to nestojí

Kateřina Perknerová, Deník.cz, 29.4.2023

Jsou české výdaje na zbrojení udržitelné? 

To byla otázka pro dva přední české ekonomy, bývalé guvernéry České národní banky: Jiřího Rusnoka a Miroslava Singera.


Švédsko v NATO: nová dimenze zajištění bezpečnosti Evropy 

15. 12. 2022

Blížící se vstup Švédska do Severoatlantické aliance je jedním z nejvýznamnějších bezprostředních dopadů Ruskem rozpoutané války proti Ukrajině. Jedná se skutečně o překvapivý geopolitický zlom? A co toto rozhodnutí přinese z hlediska komplexu evropské bezpečnosti a obrany? V čem je Švédsko tak zásadním vojenským přínosem pro Alianci? Jaký význam mu máme přikládat z české perspektivy? Co konkrétního pak členství Švédska znamená pro Česko a vojenskou spolupráci obou našich zemí? 

Tyto a další otázky zazněly v diskusi, která proběhla během konference "Švédsko v NATO: Nová dimenze zajištění evropské bezpečnosti" jejímž generálním partnerem byla společnosti SAAB Technologies 

Rozhovory s velvyslancem Fredrikem Jörgensenem, generálporučíkem Jaromírem Zůnou a místopředsedou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poslancem Pavlem Růžičkou ke vstupu Švédska do NATO.

Videozáznam z konference


Drony vládnou českému nebi

7. 12. 2022

V konferenčním sále ČVUT - Penthouse proběhla 7. 12. 2022 konference, kterou jsem společně pořádali s:

  • Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA)
  • Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
  • Fakulta strojní ČVUT Praha  
  • Hospodářská komora ČR - platforma pro bezpilotní letectví při HK ČR


Hlavním partnerem konference byla společnost: Elbit Systems

Na konferenci vystoupil též 1. náměstek MO ČR František Šulc.


Svět v krizovém režimu: Dopady na Česko a jižní Čechy

16.6.2022

Dne 16.6.2022 se uskutečnila druhá konference v cyklu Regionální resilience na téma "Svět v krizovém režimu: Dopady na Česko a jižní Čechy".

Proběhla velmi zajímavá a otevřená diskuse k problematice schopnosti Česka a jižních Čech čelit krizovým situacím, jejichž četnost a závažnost se v poslední době zvyšuje. 

Výrazně byla akcentována energetická bezpečnost státu, která se nikoli až dnes, a nejen kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině, stala kritickou prioritou. 


Strategické modernizační projekty Armády ČR: Válka jako realita

27.4.2022

Jak probíhající válka v Ukrajině a způsob vedení bojové činnosti ovlivní vyzbrojování naší armády? Co tento konflikt znamená pro český obranný průmysl a jeho roli při modernizaci Armády ČR? Podaří se úspěšně dokončit tendr na nová BVP? Podle jakých kritérií se bude vybírat a jakou formu bude mít kontrakt na nový nadzvukový bojový letoun? Tyto a další otázky byly kladeny ve středu 27. dubna 2022, kdy se v Praze uskutečnila stejnojmenná konference.

  


Role ozbrojených sil po pandemii

19. 10. 2021

Cílem konference bylo zhodnotit proměny role armády v současnosti zejména na domácím teritoriu, její postavení ve společnosti i ekonomice a význam jako poskytovatele nenahraditelných schopností a know-how.

Program


20 let poté: 11. září jako memento a lekce

30. 9. 2021

Druhá regionální konference proběhla v Pardubicích a konala se přímo na Letišti Pardubice – Terminál Jana Kašpara.

Konference otevřela celou řadu zajímavých témat reflektujících složitý mezinárodní vývoj i problematiku regionální bezpečnosti, mj. i ve vztahu k Pardubickému kraji. 

Videozáznam z konference


Strategické modernizační projekty Armády ČR: aktuální stav a perspektivy

5. 5. 2021

Cílem diskuse bylo zhodnotit současný stav a perspektivy akvizičního procesu, který je dlouhodobě v centru politické, odborné, ale i veřejné diskuse a jenž má zásadní dopady na zajištění obranyschopnosti našeho státu i plnění našich spojeneckých závazků v rámci NATO. Souvisí s ní i širší spektrum otázek spojených se zahraniční a bezpečnostní politikou ČR a též s ekonomickým rozvojem země.  

Videozáznam z konference: 


Česko rok poté

30. 3. 2021

Jejím cílem bylo zhodnotit roční zkušenost se zátěžovým testem, který Česko podstoupilo v konfrontaci s pandemií covid-19 v řadě dimenzí: především politické, ekonomické a sociální. A spolu s tím vystupující diskutovali i možné perspektivy dalšího vývoje Česka jak v národním, tak i v mezinárodním kontextu.

Program


Vakcinační perspektivy

29. 1. 2021

Program


Svět, Evropa a Česko 2030

11. 11. 2020

Program


Zkouška koronavirem pokračuje. Zvládneme ji?  

Akce neproběhla z důvodu epidemiologických opatření.

Program


Zkouška koronavirem. A jak dál? 

17. 6. 2020

Program