Bazar branných nápadů naši obranyschopnost nezvýší

14.04.2022

V posledních dnech se objevují v rychlém sledu nápady, jak posílit naši obranyschopnost. První přišla idea obnovení základní vojenské služby. Spolu s tím se ministr kultury Martin Baxa vyslovil pro zavedení branné výchovy na školách. A ministryně obrany Jana Černochová vytáhla zřízení americké vojenské základny v Česku. Pojmy jako obrázky, bez struktury a obsahu.

Bude dobré se nadechnout, vydechnout a pak dát věcem správné názvy. Základní vojenská služba dává smysl, pokud s masou branců počítá struktura ozbrojených sil, což dnes nepočítá. Obnova či výstavba kasáren, cvičišť, pořízení a obnova uniforem, zbraní a všeho materiálu - to vše je úplně mimo finanční horizonty státu a personální kapacitu armády. Aktivní záloha, odvody, kurzy základní přípravy plus dobrovolná cvičení jsou při rozumném zvětšení schopny přinést vše, co se od návratu "vojny" čeká.

Branná výchova? Už jen nešťastný název z první republiky znemožňuje chápat, co budovat: funkční systém výchovy dětí a mládeže pro zvládání krizových situací, zdaleka nejen válečných. Jádro před lety prosadili hasiči, jen neměli šanci dát mu povahu samostatné výchovy, přípravy a rozvoje schopností. Tím rozhodně není ani POKOS čili příprava občanů k obraně státu, která je jen nahodilým informováním o tom, co armáda dělá a jak to asi vypadalo v minulosti.

Jestliže se ze smlouvy o obranné spolupráci ČR a USA zničehonic stala "americká základna", jaký div, že Američané jsou zaskočeni a doma planou vášně. Místo politického výkřiku se ptejme, zda v novém světle Česko dost rychle plní cíle rozvoje schopností a jestli ty cíle nebude v rámci celé aliance třeba přehodnotit. Je možné, že z "americké základny" se při střízlivém pohledu může stát tolik potřebné dotažení schopnosti zabezpečení hostitelským státem.

Místo mlhavých symbolů se soustřeďme na priority. Těmi je rychlé dotažení hlavních modernizačních projektů pro armádu, koncepční rozhodnutí o nových tancích a o tom, zda bojová vozidla pěchoty musí být pásová, když doma rychleji a levněji umíme vyrobit kolová. K tomu pořízení zásob pro nasazená uskupení a pro mobilizaci či řádné vyzbrojení "čtvrtých" praporů obou brigád. A ovšem: je třeba hledat nástroje, jak vytvořit odolnější společnost, infrastrukturu, jak zapojit občany a jak připravovat děti a mládež pro zvládání krizí - ne pro válku, ale i pro válku. Jen to mělo přijít dřív a bez výkřiků.

Libor Stejskal, MF Dnes