Naděje, kterou přináší marocká tragédie

12.09.2023

Letošní rok je bohužel bohatý na přírodní katastrofy. Světem se přehnaly zničující požáry a záplavy. Únorové zemětřesení v Turecku a Sýrii připravilo o život přes padesát tisíc lidí. Teď nečekaně udeřilo v Maroku. Někteří experti dokonce varují, že seismická aktivita může v severní Africe pokračovat.

Aktuálně byly nejvíce postiženy odlehlé a chudé horské oblasti v pohoří Velký Atlas jihozápadně od hlavního města Marrákeše. Řada vesnic byla srovnána se zemí. Mrtvých je zatím přes dva tisíce, konečné číslo ale bude s ohledem na míru devastace určitě bohužel vyšší.

S postiženou zemí solidarizuje celý svět a přichází s pomocí. Stranou jdou také některé politické animozity. Izrael, který má ještě stále napjaté vztahy s řadou arabských zemí, nabízí záchranné týmy.

Katastrofa obrušuje i napjaté vztahy postiženého Maroka s Alžírskem. To se svým menším sousedem před dvěma lety přerušilo styky, kvůli jeho údajnému nepřátelskému zasahování do alžírské vnitřní politiky. A také kvůli dlouhotrvajícímu sporu o Západní Saharu. Teď ale Alžírsko oznámilo, že otevře svůj vzdušný prostor pro humanitární a lékařské lety do Maroka s tím, že je připraveno poskytnout humanitární pomoc marockému lidu, pokud o to bude požádáno.

Pro Evropu je poskytnutí pomoci dvojnásob důležité. Maroko leží na jejím prahu a na rozdíl od jiných afrických států je schopno udržovat politickou, ekonomickou a bezpečnostní stabilitu. Což je o to cennější, uvědomíme-li si, jak nepřehledné je dnes dění v africkém Sahelu a jak rostoucí hrozbu pro starý kontinent tento region představuje.

Velkým gestem solidarity může být i rychlá připravenost k obnově marockého historického klenotu – města Marrákeš, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Očekávalo se, že ho letos navštíví 13 milionů turistů, jejich ztráta bude pro rozpočet země těžkou ranou.

Zemětřesení se sice nedá předvídat, nicméně řada zemí světa už disponuje moderními záchranářskými kapacitami, které mohou v místě katastrofy postižené zemi výrazně pomoci. Česko patří hlavně díky hasičskému záchrannému sboru v tomto ohledu do světové špičky. Několikrát jsme se o tom už mohli přesvědčili, letos například v Turecku a Řecku. Obstát by čeští záchranáři jistě mohli i nyní v Maroku, pokud o to tamní úřady budou stát. Takové mise značně pomáhají nejen postiženým, ale i české zahraniční politice. To v dnešním rozbouřeném světě rozhodně není málo.

Miloš Balabán, Právo