Yetti na zdravotnictví a jde zase o léky

01.09.2023

Právo včera uvedlo, že před několika měsíci mluvili zástupci ministerstva zdravotnictví o tom, že vznikne sektorová analýza, která by měla zjistit kolik působí v Česku farmaceutických firem, což by mohlo pomoci při řešení problému s opakujícími se výpadky některých důležitých léků. Taková informace musí člověka zarazit. Vypadá to, že stát vůbec nemá přehled o jednom segmentu výroby, který má strategický význam z hlediska zajištění zdravotní bezpečnosti.

Přitom už v dubnu 2020 tehdejší vláda rozhodla o zařazení výrobců léčiv do režimu takzvané kritické infrastruktury. To jsou podle zákona podniky, u kterých by narušení jejich funkce mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb nebo zdraví osob. Je například o energetiku nebo provozovatele přenosové sítě, ropovodů a plynovodů. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že zařazení výrobců léčiv do kritické infrastruktury je na místě, protože léčiva jsou strategickou komoditou.

Zní to jako rajská hudba. Jenže to okamžitě vyvolává otázku: proč ministerstvo chce dělat sektorovou analýzu farmaceutického trhu, když by vlastně přehled o farmaceutických firmách mělo dávno mít. Odpověď může být dvojí: buď o ní současné vedení ministerstva neví, nebo ani před třemi lety nevznikla.

Současné dění kolem sektorové analýzy zase připomíná humoristický román. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) prohlásil, že ministerstvo sektorovou analýzu zpracovalo a poslalo ji ministerstvu průmyslu a obchodu k vytipování výrobců, kteří jsou v českých nebo slovenských rukách. Jeho mluvčí řekl, že podklady a analýzu má vypracovat MPO. Jenže MPO tvrdí, že zadání neobdrželo. Zdravotniczví si ve včerejším stanovisku ale trvá ne svém.

Následně se objevila informace, že zástupci ministerstva zdravotnictví naznačili, že by složitou analýzu mohla formou grantu zabezpečit Technologická agentura ČR. Ta ovšem žádné zadání nedostala. A navíc, kdo zná mechanismy udělování grantů ví, že je to velmi složitý proces podmíněný splněním řady přísných kritérií. Rozhodně se to nedá udělat v řádu několika měsíců.

A farmaceutické firmy? Za ně vystoupila zástupkyně Zentivy s tím, že byla o záměru vytvoření analýzy jen informována a že ho podporuje.

Všichni tedy o analýze mluví, nikdo jí ale neviděl. Je to tedy takový zdravotnický yetti. Věc je nicméně vážná. Nepotvrzuje se, že v resortu zdravotnictví se nevládne a jen improvizuje, přičemž pravá ruka neví, co dělá levá? A jak mu věřit ve světle tohoto příběhu, že bude na podzim dost léků na respirační onemocnění?

Miloš Balabán, Právo