Začarovaný plynový kruh

08.04.2022

Ruská invaze na Ukrajinu je tvrdým vojenským budíčkem pro Evropu i nemilosrdným zúčtováním s energetickými iluzemi. Green Deal měl být jedním z nástrojů, jak omezit fatální evropskou závislost na ruském plynu jenže se zároveň počítalo s tím, že právě ruský plyn zajistí přechodné období od "špinavé" k "zelené" energetice.

Možná by to mohlo fungovat, pokud by Evropa byla schopna v uplynulých třiceti letech po skončení studené války zvládat geopolitické výzvy, které s sebou přinášel svět po konci studené války. Nestalo se tak. Teď je konfrontována s tvrdou realitou: pokud má v příštích letech udržitelně ekonomicky existovat, bez ruského plynu se neobejde. Vladimíru Putinovi to dává sílu k tomu, aby čelil rozsáhlým sankcím, které byly na Rusko v posledních týdnech uvaleny.

Zvláště Německo zažívá těžké chvilky, je v hodně zranitelné pozici. Obnažila se pravda o schopnostech adorované větrné a solární energie. Její podíl na celkové konečné spotřebě energie činil v roce 2021 nicotných 6,7 procenta! Přitom poslední tři atomové elektrárny z celkem 17 mají být koncem roku uzavřeny, za osm let mají skončit i elektrárny uhelné. Přehodnocení takových plánů se německá vláda asi nevyhne.

Co predikují německé expertní scénáře týkající se vývoje při zastavení dodávek ruského plynu? Ocitnou se bez něj domácnosti, kde žije 40 milionů lidí, řada průmyslových odvětví omezí výrobu nebo i zkrachuje. Týká se to zvláště chemického, automobilového a potravinářského průmyslu, těžké dopady se dají očekávat i u zemědělství.

Následný ekonomický chaos může mít za následek růst společenských nepokojů, což vláda nepřežije. A pokud se Německo dostane do turbulencí může to ohrozit jednotu Západu ve vztahu k válce na Ukrajině. Těžko se v takové situaci podaří zajistit zvyšování obranných výdajů. Uvedená predikce nepochybně platí i pro další evropské země s velkou závislostí na ruském plynu.

Existují možnosti, jak ho nahradit dovozem odjinud? Pomoc přislíbily USA dovozem zkapalněného plynu (LNG), uvažuje se o jeho dodávkách z Kataru. Ten má ale nasmlouvány dodávky hlavně do Asie až do roku 2025. Objemy plynu z těchto destinací také výpadek ruského plynu nahradí jen částečně. Problémem je i nedostatek evropských terminálů pro LNG, resp. jejich nedostatečný požadovaný výkon, není také dost plynovodů od nich. Jejich výstavba zabere čas a vyžádá si velké investice.

Německý ekonom Hans-Werner Sinn došel k závěru, že Německo má jedinou šanci, jak zajistit energetickou bezpečnost země: návrat k jaderné energii. Nicméně budou Němci schopni překročit svůj "zelený stín"? A i kdyby se tak stalo, postavit nové jaderné elektrárny je běh na dlouhou trať. V poměrně komfortní pozici je tak na rozdíl od Německa Francie, kde atomové elektrárny pokrývají 75 procent energetické spotřeby země.

Celková evropská perspektiva není povzbudivá. Na počátku nové studené války bude energetická zranitelnost Evropy mimořádně rizikovým faktorem.

Miloš Balabán, Právo